nesajceylan.com a tasindik
Sistem ile MYSQL veritaban? aras?nda Ba?lant? kurulamad?... Bu sorun ge?icidir l?tfen daha sonra tekrar deneyiniz...